Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Osm desítek učitelů občanské výchovy, nauky, základů společenských věd a dějepisu diskutuje v prostorách pedagogické fakulty o migraci, historii, proměnách i současnosti Evropy. Na fakultě začala...
V režii významných absolventů se bude odvíjet hlavní program Absolventského setkání, kterým vyvrcholí letošní oslavy 70. výročí obnovení Univerzity Palackého. V areálu Výstaviště Flora se...
Pracovitý, vždy usměvavý, u studentů velmi oblíbený, člověk mnoha zájmů. Tak mluví o Jaroslavu Sovinském jeho kolegové, přátelé a studenti. Hovořit však mohou už jen v minulém čase. Jaroslav...
Téměř pět stovek zaměstnavatelů a firem v regionu i mimo něj oslovilo v těchto dnech Studentské kariérní a poradenské centrum Univerzity Palackého. Firmy informuje o univerzitě, činnosti centra a...
Studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici vytvořili územní studie pro využití území v okolí řeky Moravy u Klášterního Hradiska, kde se...
Grafické návrhy akademického malíře Aljo Berana, autora znaku Univerzity Palackého, nabízí výstava v UPointu. S odstupem sedmdesáti let, které uplynuly od obnovení univerzity, jsou vystavované...
Významného úspěchu dosáhli chirurgové z Urologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Vytvořili novou techniku, díky níž se významně redukuje únik moči u pacientů, kteří podstoupili...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv